“Bánh Mì Ông Màu”: Nghệ sĩ Thanh Nam tái ngộ khán giả