Hai tháng đầu năm 2021, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội đạt 378 nghìn tỷ đồng

Theo Cục Thống kê Hà Nội, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay phù hợp quy định của Ngân hàng Nhà nước và xem xét cho khách hàng vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Tính đến hết tháng 2-2021, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 2.217 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 0,6% so với thời điểm kết thúc năm 2020; trong đó, dư nợ cho vay đạt 2.002 nghìn tỷ đồng, chiếm 90,3% trong tổng dư nợ, tăng tương ứng 0,2% và 0,6%. 
Về cho vay theo các chương trình tín dụng, đến hết tháng 2-2021, cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 182 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng dư nợ; xuất khẩu đạt 105 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,3%; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 378 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,9%… Cũng tính đến hết tháng 2-2021, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng chiếm 1,9% trong tổng dư nợ và 2,1% trong tổng dư nợ cho vay. 
Về hoạt động huy động vốn, tính đến hết tháng 2-2021, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước tính đạt 3.773 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 0,6% so với thời điểm kết thúc năm 2020.
THỦY HƯƠNG