Hòa Phát có CEO mới

Ngày 26/4, ông Nguyễn Việt Thắng, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh vai trò Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, ông Nguyễn Việt Thắng còn trực tiếp điều hành và giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương, phụ trách hoạt động của một số công ty con trong lĩnh vực bất động sản và vận tải biển của tập đoàn.

Ông Nguyễn Việt Thắng, tân Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: HPG.

Trong khi đó, sau khi chuyển giao nhiệm vụ Tổng giám đốc tập đoàn cho ông Nguyễn Việt Thắng, ông Trần Tuấn Dương sẽ giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT. Nhiệm vụ mới của ông Dương là cùng ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT, tập trung nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển Hòa Phát trong 20-30 năm tới.

Ông Dương đồng thời là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Gang Thép Hòa Phát, chịu trách nhiệm toàn bộ mảng sản xuất và kinh doanh thép của Hòa Phát.

Theo Hòa Phát, việc bổ nhiệm này nằm trong chiến lược tái cơ cấu mô hình hoạt động và chuyển giao trách nhiệm điều hành, đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận chủ chốt. Từ năm 2021, tập đoàn sẽ tối ưu hệ sinh thái trong 4 lĩnh vực gồm gang thép, sản phẩm thép, nông nghiệp và bất động sản.

“Đã đến lúc Hòa Phát trao quyền điều hành lớn hơn cho thế hệ lãnh đạo F2. HĐQT sẽ chuyên tâm cho chiến lược đầu tư, phát triển tập đoàn trong dài hạn, đảm bảo sự trường tồn, bền vững của thương hiệu Hòa Phát”, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát chia sẻ.

Ông Nguyễn Việt Thắng sinh năm 1970 tại Hà Nội, là kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội năm 1992. Ông có 18 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại Tập đoàn Hòa Phát với các vị trí thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc tập đoàn, Phó giám đốc Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát, Giám đốc Công ty Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên, Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương.

Lan Anh