Thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 27-4

0 1.888

Theo Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), thời điểm các thí sinh bắt đầu tiến hành đăng ký dự thi là từ ngày 27-4 đến hết ngày 11-5.

Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Theo đó, từ ngày 27-4, các thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, các Sở GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc sở được phân công bắt đầu nhận phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống quản lý dữ liệu. Quá trình này sẽ kết thúc vào ngày 11-5.

Để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương thành lập ban chỉ đạo thi các cấp, hoàn thành trước ngày 11-5, đề nghị các sở GD-ĐT chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi theo quy định và bảo đảm tiến độ.

Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ và điền vào phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021; tổ chức rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Bộ GD-ĐT lưu ý các đơn vị tuyệt đối không được tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ. 

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý, các thí sinh khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021, thí sinh phải khai chính xác, đầy đủ các thông tin, nộp phiếu đăng ký dự thi đúng thời gian quy định. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, tức là sau ngày 11-5, thí sinh không được điều chỉnh các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký. 

Theo lịch đã được công bố, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9-7, trong đó các môn thi chính thức diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7.

HOA LÊ/NHÂN DÂN