YÊU CẦU KHÔNG ĐỂ THIẾU NHIÊN LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT ĐIỆN

Trước diễn biến thời tiết cực đoan vào mùa hè, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị không để thiếu than, thiếu nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch cung cấp điện và cung cấp than phục vụ cho phát điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt, mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung cấp điện cho đất nước. Bằng mọi cách không được để thiếu than, thiếu nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tập trung mọi nỗ lực trong vận hành hệ thống điện, có giải pháp cấp bách, trong bất cứ hoàn cảnh nào, hệ thống điện quốc gia phải được đảm bảo, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu thiết yếu của đời sống sản xuất, kinh doanh của người dân./.
Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.
Phạm Tuấn