10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 công bố danh sách xét chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng.

Năm nay, hội đồng xét chọn giải thưởng nhận được 152 hồ sơ gửi về, trong đó 1 giáo sư tập sự, 2 phó giáo sư, 18 tiến sĩ. Trong số 152 đề cử có rất nhiều cá nhân tiêu biểu, sáng tạo vượt khó và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

STT Gương mặt trẻ tiêu biểu 2020 Gương mặt trẻ triển vọng 2020
1 Bùi Hồng Đức – Lĩnh vực: Học tập Ngô Quý Đăng – Lĩnh vực: Học tập
2 Đoàn Lê Hoàng Tân – Lĩnh vực: Nghiên cứu sáng tạo Đại úy Vũ Trọng Đại – Lĩnh vực: Nghiên cứu sáng tạo
3 Trần Anh Tú – Lĩnh vực: Lao động sản xuất Đặng Đức Huy – Lĩnh vực: Nghiên cứu sáng tạo
4 Thiếu tá Trần Việt Hải – Lĩnh vực: Quốc phòng Bùi Thanh Nghị – Lĩnh vực: Lao động sản xuất
5 Đại úy Nguyễn Trung Đức – Lĩnh vực: An ninh trật tự Thượng úy Lê Thừa Văn – Lĩnh vực: Quốc phòng
6 Nguyễn Văn Quyết – Lĩnh vực: Thể dục thể thao Trung sỹ Tống Văn Đông – Lĩnh vực: An ninh trật tự
7 Phạm Ngọc Anh Tùng – Lĩnh vực: Kinh doanh khởi nghiệp Nguyễn Văn Đương – Lĩnh vực: Thể dục thể thao
8 Võ Minh Quang – Lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật Nghiêm Tiến Viễn – Lĩnh vực: Kinh doanh khởi nghiệp
9 Hoàng Tuấn Anh – Lĩnh vực: Hoạt động xã hội Hoàng Thị Yến – Lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật
10 Hà Ánh Phượng – Lĩnh vực: Hoạt động xã hội Ninh Đức Hoàng Long- Lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật

Các gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng năm 2020, thuộc 9 lĩnh vực: Học tập; nghiên cứu khoa học – sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh – khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật; hoạt động xã hội. 

Lễ Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2020 cũng như lễ kỷ niệm 25 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu dự kiến diễn ra ngày 21/3 tại TP Hà Nội.

HÀ CƯỜNG