Đang xem các bài viết theo chuyên mục

Văn hóa – Giải trí

XE ĐẠP THỒ Ở ĐIỆN BIÊN PHỦ

“Chế tạo tay ngai để giữ thăng bằng. Nối thêm tre vào yên xe để dễ vận chuyển. Gá thêm gỗ để tăng độ cứng Lót vải trong xăm xe để tăng độ…