TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẢM GIÁ BÁN SÁCH GIÁO KHOA

Năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản dành cho lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11. Đồng thời xây dựng giá bán sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 (xuất bản năm đầu tiên) theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản.
Cụ thể giá bìa bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” giảm 9,6%, giá bìa bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo” giảm 11,2%.  Đối với giá sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12: Nhà xuất bản Giáo dục đã xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản.
Đây là nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục để có giá sách giáo khoa ở mức thấp nhất, vì mục tiêu hỗ trợ học sinh và giáo viên, đảm bảo an sinh xã hội. Bảng giá mới sách giáo khoa đã được niêm yết đầy đủ, công khai tại các điểm bán sách giáo khoa trên toàn quốc; trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Nhà xuất bản Giáo dục (tại địa chỉ www.nxbgd.vn) và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định./.
Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.
Phạm Tuấn