10 hạt điều bán ở Mỹ thì 9 hạt là từ Việt Nam

0 2.006
Năm 2020, Mỹ tiếp tục tăng nhập khẩu hạt điều Việt Nam trong khi giảm nhập từ một số nước khác. Do đó, hạt điều Việt Nam chiếm xấp xỉ 90% thị phần tại Mỹ.

Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ, nhập khẩu hạt điều của nước này trong năm 2020 đạt 167,1 nghìn tấn, trị giá 1,08 tỷ USD.

Trong năm 2020, Mỹ tiếp tục tăng nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam. Nhập khẩu hạt điều của Mỹ từ Việt Nam trong năm 2020 đạt 149,27 nghìn tấn, trị giá 963,13 triệu USD, tăng 12,5% về lượng, nhưng giảm 4,2% về trị giá so với năm 2019.

Mỹ tăng nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, trong khi giảm nhập khẩu từ Brazil, Ấn Độ và Indonesia. Nhờ vậy, hạt điều Việt Nam tiếp tục gia tăng tỷ trọng trong tổng lượng hạt điều nhập khẩu của Mỹ. Năm 2019, tỷ trọng của hạt điều Việt Nam là 85,65%, năm 2020 tăng lên ở mức 89,3%. Trong khi đó, những nước khác chiếm tỷ trọng rất thấp: Brazil 3,91%; Indonesia 2,36%…

Hay có thể nói, với việc hạt điều Việt Nam chiếm tỷ trọng xấp xỉ 90%, cứ 10 hạt điều bán trên thị trường Mỹ thì có tới 9 hạt đến từ Việt Nam.

Thanh Sơn