4 thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ đầu năm 2023

Các chính sách mới về bảo hiểm y tế sẽ có trong năm 2023 đang được rất nhiều người chờ đợi.
Có thể đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế tại nhà
Theo Quyết định số 3510/QĐ-BHXH năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2023) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường hợp chỉ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm cả đăng ký tham gia lần đầu, đóng tiếp bảo hiểm y tế, thay đổi đối tượng từ nhóm khác sang nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc tham gia theo hộ gia đình thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Như vậy, từ ngày 1/1/2023, người dân có thể ngồi tại nhà đăng ký mua thẻ và đóng tiền bảo hiểm y tế thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần đến trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Tuy nhiên, theo Điều 2 Quyết 3510/QĐ-BHXH, tính năng đăng ký bảo hiểm y tế online trên Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ áp dụng cho các nhóm đối tượng sau: Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế; người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ nghèo đa chiều; người thuộc hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
4 thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ đầu năm 2023, thay đổi thứ nhất triệu người mong chờ từ lâu
Nhận thẻ bảo hiểm y tế hộ người thân không cần mang theo sổ hộ khẩu
Tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Cư trú 2020, Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú đã được cấp chỉ có thể sử dụng đến ngày 31/12/2022. Từ ngày ngày 1/1/2023 trở đi, 2 loại sổ này không còn giá trị sử dụng.
Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP điều chỉnh một số thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế sau khi bỏ sổ hộ khẩu
Cụ thể, tại mục 4, phần hướng dẫn của Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Nghị định 104 đã bỏ cụm từ “bản sao sổ hộ khẩu” trong số các giấy tờ mà người đi nhận kết quả thay phải xuất trình nhằm chứng minh quan hệ là nhân thân hoặc giám hộ đối với người được cấp thẻ bảo hiểm y tế
Như vậy, trường hợp người thân hoặc người giám hộ đi nhận kết quả thay thì phải xuất trình Giấy hẹn; Chứng minh nhân dân/căn cước công dân; Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân gồm bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc Giấy kết hôn hoặc Giấy xác nhận cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc quyết định công nhận việc giám hộ.
Sửa hướng dẫn về đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình
Điều 37 Luật Cư trú 2020 đã sửa đổi thuật ngữ về hộ gia đình tham gia BHYT tại Luật BHYT 2008, sửa đổi bổ sung 2014 với định nghĩa như sau: “Hộ gia đình tham gia BHYT (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.”
Để đảm bảo tính thống nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định về nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, bao gồm những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú; những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú; những người có chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.
Quy trình giám định BHYT mới: Thực hiện song song 2 hình thức giám định
Từ ngày 1/1/2023, Quy trình giám định BHYT sẽ được thực hiện theo quy định mới tại Quyết định số 3618/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.
Quyết định số 3618/QĐ-BHXH hướng dẫn cụ thể 2 hình thức giám định được thực hiện song song bao gồm công tác giám định chủ động (đây là giám định do cơ quan BHXH trực tiếp thực hiện); Giám định tự động (đây là hình thức giám định sử dụng phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liệu điện tử).
Ngoài ra, quy trình giám định mới cũng hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo 3 hình thức: Giám định trên dữ liệu; giám định trên hồ sơ, tài liệu và giám định thanh toán trực tiếp.
AM (tổng hợp)