63/63 địa phương đã phân bổ vốn đầu tư kế hoạch năm 2021

Tính đến ngày 23-2-2021, 63/63 tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo phân bổ vốn đầu tư kế hoạch năm 2021 tới Bộ Tài chính. Tổng số vốn địa phương đã phân bổ là 353.259,434 tỷ đồng, đạt 99,96% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. 
Các địa phương kịp thời phân bổ vốn sẽ góp phần thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Ảnh minh họa
Theo Bộ Tài chính, một số địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao do tăng từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết (Hà Giang, Lào Cai, Hải Phòng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước).
Trong khi đó, nhiều địa phương phân bổ vốn ngân sách trung ương thấp hơn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (Gia Lai, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Phước, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang) bởi địa phương mới giao kế hoạch vốn đợt 1, các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư (dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31-12-2020 tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025).
Trước đó, vào cuối tháng 1-2021, Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, Bộ đã có công văn đôn đốc các địa phương phân bổ vốn. 
Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước Quốc hội giao cho các địa phương về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 là 369.413,166 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương là 255.300 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương đầu tư theo ngành, lĩnh vực là 98.113,166 tỷ đồng, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 16.000 tỷ đồng.
Tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21-12-2020 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, Thủ tướng đã phân bổ tổng số vốn là 353.413,166 tỷ đồng (phân bổ toàn bộ vốn ngân sách địa phương và vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực) cho 63 địa phương, đồng thời giao các địa phương phân bổ chi tiết danh mục và mức vốn của từng dự án.
HƯƠNG THỦY