Agribank nhận giải Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc trong hai năm liên tiếp 2019-2020

Ngày 9/3, ngân hàng Wells Fargo đã trao tặng Agribank giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc” năm 2019 và 2020.
Việc xét giải thưởng này này do một Bộ phận độc lập tại Mỹ dựa trên tất cả các tiêu chí như: tỷ lệ điện đạt chuẩn, tỷ lệ điện tra soát, tỷ lệ điện ghi sổ để đánh giá tất cả các ngân hàng đại lý và đưa ra kết quả khách quan dựa trên các số liệu thực tế. 
Trong 6 năm gần đây, với việc liên tục nỗ lực chuẩn hóa điện Swift, phát triển lượng giao dịch thanh toán giữa hai ngân hàng, tăng tính hiệu quả trong việc xử lý điện tra soát, do đó Agribank đã liên tiếp nhận được Cúp pha lê giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc” do Ngân hàng Wells Fargo trao tặng.
Giải thưởng này một lần nữa khẳng định thương hiệu của Agribank trên trường quốc tế, đồng thời là động lực để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, tích cực tìm kiếm các giải pháp nhằm cải thiện và thúc đẩy lượng giao dịch thanh toán thương mại hai chiều.
Trong năm 2020, Agribank cũng đã nhận được giải thưởng “Tỷ lệ điện đạt chuẩn cao” từ The Bank of New York Mellon và “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc” từ  JP Morgan Chase. 
HUYỀN TRÂM