Bamboo Capital đặt kế hoạch doanh thu 5.375 tỷ đồng, đề xuất chia cổ tức 2021 tỷ lệ 12%

Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG – sàn HOSE) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sắp tới kế hoạch doanh thu thuần 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 806,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng vượt bậc 290% về doanh thu và 303% về lợi nhuận so với năm 2020.

Mảng bất động sản dự kiến mang về lợi nhuận 640 tỷ đồng cho BCG trong năm 2021.

Đây là mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ khi BCG được thành lập đến nay, cao gấp 3 lần kết quả kinh doanh năm 2020.

Theo BCG ước tính 3 mảng chính là bất động sản, xây dựng và năng lượng sẽ là nguồn thu chính cho doanh nghiệp trong năm 2021. Cụ thể, kế hoạch lợi nhuận của mảng bất động sản là 640 tỷ đồng, mảng xây dựng là 280 tỷ đồng và mảng năng lượng là 266 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Bamboo Capital cũng sẽ trình đại hội cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%; trong đó, 8% là tiền mặt và 2% là cổ phiếu. Cổ tức năm 2020 dự kiến sẽ được thực hiện trong quý II hoặc quý III/2021. Năm 2021, BCG đặt mục tiêu chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%.

Kế hoạch tăng vốn gấp gần 4 lần, từ 1.360 tỷ đồng lên mức 5.063 tỷ đồng trong năm 2021 cũng được BCG trình đại hội. Cụ thể, BCG dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 2%).

Ngoài ra, dự kiến trong quý III/2021, BCG sẽ chào bán thêm 148,77 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến huy động được sau đợt chào bán này là 1.785,24 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2021, BCG có kế hoạch chuyển đổi 900 tỷ trái phiếu thành cổ phiếu và chào bán thêm 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác chiến lược để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các dự án năng lượng tái tạo cũng bắt đầu đóng góp nguồn thu ổn định BCG.

Theo cáo cáo tài chính quý I/2021 vừa công bố mới đây, BCG lãi 163 tỷ đồng, cao gấp 20 lần cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể doanh thu thuần trong quý I đạt gần 634 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 203,5 tỷ đồng tăng 167% so với quý 1/2020.

Trong quý I/2021, hoạt động tài chính mang về cho Bamboo Capital 313 tỷ đồng cao gấp gần 6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó BCG ghi nhận tới 127 tỷ đồng lãi đầu tư cổ phiếu trái phiếu và 162 tỷ đồng lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư. Sau khi trừ các khoản chi phí, BCG lãi sau thuế 162,7 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 8,3 tỷ đồng của quý 1/2020, lãi suất sau thuế của công ty mẹ đạt gần 118 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân lợi nhuận tăng cao, BCG cho biết doanh thu tăng mạnh do các dự án vào giai đoạn bàn giao, lợi nhuận từ hoạt động M&A tại một số dự án bất động sản tiềm năng, đồng thời các dự án năng lượng tái tạo cũng bắt đầu đóng góp nguồn thu ổn định từ 2021.

Ánh Hồng