Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Quận ủy Cầu Giấy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế- xã hội.

Trong 15 chỉ tiêu kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020 (thành phố giao 11 chỉ tiêu và 4 chỉ tiêu của quận), quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu.
Ba tháng đầu năm 2021, kinh tế quận Cầu Giấy tiếp tục duy trì ổn định và có tăng trưởng. Số doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện toàn quận có hơn 19.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng bình quân 8,7%/năm; số hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động hơn 9.000, tăng bình quân 5,4%/năm…

Góp ý với quận Cầu Giấy, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, quận Cầu Giấy có thuận lợi lớn khi nhiều doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin đều đóng trên địa bàn, là điều kiện tốt để phát triển kinh tế số; có nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, 24 năm qua, quận Cầu Giấy đã nỗ lực vượt bậc, đạt được nhiều thành tích, thành tựu quan trọng. 

Bí thư Hà Nội đề nghị quận Cầu Giấy đổi mới tư duy, tầm nhìn, đánh giá hiện trạng quận đang ở đâu, xác định tâm thế tiến nhanh hơn nữa về phía trước. Trong bối cảnh các quận, huyện của thành phố đều đang đô thị hoá nhanh, việc giải quyết các vấn đề hạ tầng, dân sinh, vấn đề xã hội không phải một sớm, một chiều, nhưng phải có tư duy, tầm nhìn, khát vọng, hoài bão phát triển…