Cho thuê tài sản doanh thu trên 8,3 triệu/tháng nộp bao nhiêu thuế?

Cá nhân có phát sinh hợp đồng cho thuê tài sản bình quân cho thuê trên 8,33 triệu đồng/tháng thuộc diện phải nộp 5% thuế giá trị gia tăng và 5% thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Một trong những điểm mới của dự thảo là bổ sung đối tượng chịu thuế từ kinh doanh là cho thuê tài sản.

Theo dự thảo, cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Dự thảo thông tư quy định rõ việc thu nộp thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản.

Cá nhân cho thuê tài sản khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán hoặc khai thuế theo năm. Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.

Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản phát sinh trong năm dương lịch.

Trường hợp không phát sinh doanh thu cho thuê đủ 12 tháng trong năm dương lịch (bao gồm cả trường hợp có nhiều hợp đồng cho thuê) thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân cho thuê tài sản không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu trung bình của số tháng cho thuê thực tế thấp hơn mức doanh thu 100 triệu đồng bình quân cho 12 tháng trong năm dương lịch.

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi so với hiện hành để công bằng với hộ kinh doanh. Doanh thu cho thuê tài sản nếu không phát sinh đủ 12 tháng nhưng từng tháng lớn hơn mức doanh thu 100 triệu đồng bình quân cho 12 tháng trong năm dương lịch thì thuộc diện phải nộp thuế. Theo quy định hiện hành thì hộ kinh doanh nếu kinh doanh không đủ 12 tháng nhưng từng tháng phát sinh doanh thu từ 8,33 triệu trở lên thì vẫn thuộc diện phải nộp thuế.

Dự thảo cũng nêu rõ, trường hợp trên hợp đồng cho thuê tài sản mà bên cho thuê là nhóm cá nhân thì nhóm cá nhân được lựa chọn 01 cá nhân đại diện trên hợp đồng để xác định cá nhân thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

“Với quy định mới chỉ hướng dẫn việc xác định 100 triệu trong trường hợp nhóm cá nhân đứng tên trên hợp đồng cho thuê mà không phân biệt nhóm cá nhân có đồng sở hữu tài sản cho thuê hay không. Trong thực tế phát sinh nhiều trường hợp cá nhân đứng tên trên hợp đồng nhưng không sở hữu tài sản thi cá nhân đứng tên trên hợp đồng là đối tượng khai thuế, nộp thuế”, Bộ Tài chính cho hay.

Theo Dự thảo, hoạt động cho thuê tài sản nộp thuế 10% gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 5%.

T. Phương