Bộ Tài chính ban hành thêm phương pháp tính thuế với hộ kinh doanh từ 1/8/2021

0 1.924
Theo đó, các đối tượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu tại Thông tư này gồm cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định gồm:
Thêm phương pháp tính thuế với hộ kinh doanh từ 1/8/2021
 Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề;
– Hoạt động đại lý bán đúng giá với đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp;
– Hợp tác kinh doanh với tổ chức;
– Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế GTGT, TNCN;
– Hoạt động thương mại điện tử.
So với Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Thông tư 40/2021 đã bổ sung thêm hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trong đó gồm cả cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số.
Ngoài ra, Điều 2 Thông tư 40 cũng bổ sung thêm một số đối tượng khác gồm:
– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế của khẩu trên lãnh thổ Việt Nam.
– Người cho thuê tài sản.
– Người chuyển nhượng tên miền “.vn”.
– Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân.
– Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân.
– Doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả thu nhập trực tiếp cho cá nhân ký hợp đồng đại lý bán đúng giá…
Mặt khác, so với quy định cũ tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC, Thông tư 40 này đã bổ sung thêm phương pháp tính thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gồm:
– Phương pháp tính thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Trong đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế (Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư 40).
– Phương pháp tính thuế với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân.
Ngoài ra, Thông tư 40 tiếp tục quy định các phương pháp tính thuế với hộ, cá nhân kinh doanh như quy định cũ tại Thông tư 92 gồm:
– Phương pháp khoán.
– Phương pháp tính thuế theo từng lần phát sinh: Áp dụng với cá nhân kinh doanh lưu động; cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân; cá nhân chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”; cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số nếu không lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
– Phương pháp tính thuế với một số trường hợp đặc thù như: Đối với cá nhân cho thuê tài sản;đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng bán đúng giá làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp.
Thông tư này có hiệu lực từ 01/8/2021.
Thanh Hà