Các mốc thời gian người lao động cần nhớ khi làm thủ tục để nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

0 179
Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg hướng dẫn chi tiết thủ tục nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116. Dưới đây là các mốc thời gian người lao động cần nhớ khi làm thủ tục để nhận tiền hỗ trợ theo chính sách này.

Kim Chung(TH)