Cấp hơn 953 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân ở hai tỉnh Cao Bằng và Sơn La

Chính phủ quyết định cấp hơn 953 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân ở hai tỉnh miền núi phía bắc là Cao Bằng và Sơn La trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.

Cụ thể, Quyết định số 606/QĐ-TTg ngày 23/4/2021 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký nêu rõ, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 59,805 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sơn La để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.

UBND tỉnh Sơn La tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Phát gạo cứu đói cho trẻ khuyết tật tại xã Mường Giàng vào tháng 1/2021. Ảnh: Báo Sơn La

Còn theo Quyết định 607/QĐ-TTg ban hành cùng ngày, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 893,85 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.
UBND tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.
Các văn bản cũng nêu rõ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu được báo cáo.
Trước đó, ngày 29/1/2021 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 140/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021. Theo đó, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 8.401,215 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 12 tỉnh để hỗ trợ cứu đói cho Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021.
Kim Hảo