Cho thanh niên thêm động lực cống hiến

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2021/NĐ-CP ngày 9-3-2021 quy định chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. Nhiều ý kiến nhận định, với những quy định cụ thể, thiết thực, chính sách mới ban hành sẽ góp phần phát huy truyền thống, thêm động lực thúc đẩy tinh thần cống hiến của thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn viên, thanh niên phường Quảng An (quận Tây Hồ) bóc xóa quảng cáo, rao vặt trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Thiện
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Đỗ Quốc Phong:
Bảo đảm điều kiện cần thiết thực hiện nhiệm vụ được giao
Nghị định 17/2021/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ, thanh niên xung phong là lực lượng xung kích của thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn gian khổ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên xung phong được thành lập và bảo đảm mọi điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với thanh niên tình nguyện cũng vậy, họ hoàn toàn yên tâm cống hiến vì đã có Nhà nước bảo đảm chế độ chính sách và ghi nhận sự đóng góp với Tổ quốc, được Đoàn Thanh niên cấp Kỷ niệm chương. Tại Hà Nội, từ năm 1984 đã thành lập Tổng đội thanh niên xung phong lao động, góp sức trên các công trường xây dựng, sản xuất tại Quảng Ninh, Thái Bình. Hiện lực lượng này đang là nòng cốt xây dựng tổ chức Hội Cựu thanh niên xung phong Hà Nội, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Thủ đô.
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến:
Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên
Thấy rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của Nghị định 17/2021/NĐ-CP, thời gian tới, Thành đoàn Hà Nội sẽ đẩy mạnh các hoạt động nhằm đưa văn bản này vào cuộc sống qua nhiều hình thức như mạng xã hội Facebook, các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, các buổi đối thoại, sinh hoạt liên quan đến nghị định… Các nội dung được tập trung tuyên truyền là thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm; phương tiện làm việc; công tác đào tạo; hỗ trợ ăn, ở; chính sách thương binh, liệt sĩ theo quy định… Việc này không chỉ bảo đảm quyền lợi của thanh niên, mà còn nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của họ khi tham gia các hoạt động tình nguyện. Đặc biệt, qua đó sẽ giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa của hoạt động tình nguyện để tham gia tích cực hơn, qua đó lan tỏa mạnh mẽ hành động đẹp trong cộng đồng.           
Bí thư Quận đoàn Tây Hồ Bùi Thế Cường:
Tạo điều kiện cho thanh niên cống hiến
Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định rõ, các chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện phải bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Chính phủ và chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện để thanh niên tham gia tổ chức thanh niên xung phong, hoạt động tình nguyện theo quy định của pháp luật; tôn vinh, biểu dương, ghi nhận hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cá nhân có thành tích. Trong công cuộc đổi mới, những quy định này tạo điều kiện cho thanh niên yên tâm cống hiến, đóng góp sức mình cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Thịnh Vinh:
Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước
Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện không chỉ tạo điều kiện cho tuổi trẻ được cống hiến sức mình cho công cuộc đổi mới mà còn tiếp lửa để thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp. Ngoài việc được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…, Điều 6 Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định thanh niên xung phong đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp… Thanh niên xung phong có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định cho hưởng chính sách như thương binh… Những quy định này thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhằm cụ thể hóa Luật Thanh niên năm 2020.
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thư Phú (huyện Thường Tín) Văn Đình Tưởng:
Thông điệp để tuổi trẻ phát huy truyền thống
Theo quy định mới tại Nghị định 17/2021/NĐ-CP, thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ được tổ chức thanh niên xung phong cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ; được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội theo địa bàn nơi định cư. Những quy định này như một thông điệp để tuổi trẻ phát huy truyền thống thanh niên xung phong, góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới, hội nhập sâu rộng của đất nước và phát huy tinh thần xung kích vì Tổ quốc.
NHÓM PHÓNG VIÊN