CNG Việt Nam sắp chi 54 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

0 604
Ngày 30/9 tới đây, CTCP CNG Việt Nam (CNG) sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.
Với 27 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, CNG Việt Nam sẽ phải chi khoảng 54 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/9, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/10/2021.
Năm nay, Công ty dự kiến chia cổ tức 15% bằng tiền mặt và thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu là 2.371 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 48 tỷ đồng.
Trong đó, 6 tháng đầu năm 2021, CNG Việt Nam ghi nhận doanh thu tăng 42,2% lên 1.472 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 151% lên 35,6 tỷ đồng và hoàn thành 74% kế hoạch lợi nhuận năm.
Anh Nhi