ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, PHƯỜNG HƯƠNG MẠC,

ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, PHƯỜNG HƯƠNG MẠC, TX TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH. CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANH THỊNH VƯỢNG.