Diễn đàn thanh niên hành động vì khí hậu

Ngày 25.2, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Bộ TN&MT và Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức diễn đàn thanh niên hành động vì khí hậu (còn gọi là Youth4Climate), đánh dấu khởi động Sáng kiến Youth4Climate ở Việt Nam.

Sáng kiến Youth4Climate trong khuôn khổ “Lời hứa Khí hậu” của UNDP, một chương trình toàn cầu mà UNDP hỗ trợ cho 115 quốc gia. Tại Việt Nam, sáng kiến Youth4Climate nhằm tăng cường năng lực của những người đại diện thanh niên hiện nay và mạng lưới thúc đẩy các hành động về khí hậu tại các diễn đàn quốc gia và quốc tế, thông qua các nỗ lực nhất quán và có sự phối hợp cũng như tăng cường hợp tác với Chính phủ, các cơ quan Liên Hợp Quốc, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự trong các sáng kiến và chính sách về khí hậu trong tương lai.

Các đại biểu chia sẻ tại Diễn đàn Thanh niên hành động vì khí hậu

Tại diễn đàn đã công bố kết quả cuộc khảo sát toàn cầu gần đây “Cuộc bình chọn về khí hậu của mọi người” do UNDP thực hiện, cho thấy  64% người ở Việt Nam được hỏi cho rằng họ đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu toàn cầu, trong đó có tới 60% người đề xuất các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Bản báo cáo đặc biệt mô tả những trở ngại mà giới trẻ đã phải đối mặt trong việc thực hiện hành động vì khí hậu hay trong quá trình chuyển đổi sang một Việt Nam xanh hơn và các-bon thấp. Nội dung báo cáo được thể hiện trong bốn chủ đề chính: Giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, Thích ứng với biến đổi khí hậu, Giải pháp dựa vào thiên nhiên và Chính sách khí hậu.

Đây là báo cáo đầu tiên do 20 thanh niên xuất sắc tại Trại viết quốc gia tổ chức vào tháng 12 năm 2020. Các tác giả đã được lựa chọn dựa trên thành tích xuất sắc của họ trong ba cuộc tham vấn Youth4Climate tại miền Bắc, Trung, Nam… Mai Hoàng, trưởng nhóm báo cáo cho biết “Tôi hy vọng báo cáo sẽ được chia sẻ rộng rãi với Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan khác để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe. Hơn nữa, với các đề xuất cụ thể nhằm nâng cao năng lực của thanh niên trong việc lồng ghép các hành động, với sự hỗ trợ của toàn thể thanh niên cũng như Chính phủ và các tổ chức liên quan khác, tôi tin rằng chúng tôi sẽ thành công trong việc thực hiện Lộ trình Thanh niên Hành động vì Khí hậu.”

VŨ PHƯƠNG