Dưới dây là thông tin về điều kiện, đối tượng, thủ tục, nơi cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới.

1. Khi nào thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới?

Khi bảo hiểm xã hội các địa phương sử dụng hết phôi thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ thì mới tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới.

2. Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được cấp cho những ai?

Sau khi bảo hiểm xã hội các tỉnh sử dụng hết phôi thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ thì thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới cho các trường hợp sau:

– Người mới tham gia bảo hiểm y tế.

– Người tham gia bị mất thẻ bảo hiểm y tế.

– Người tham gia bị rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế.

* Lưu ý: Trong giai đoạn chuyển đổi từ thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ sang mẫu mới, những người đang sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ còn thời hạn sử dụng, tiếp tục được dùng để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in, đổi thẻ bảo hiểm y tế (trừ các trường hợp nêu trên).

3. Nơi nhận hồ sơ cấp mới/cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

a) Tại cơ quan bảo hiểm xã hội với những trường hợp sau:

+ Người được tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế.

+ Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế.

+ Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đổi thẻ bảo hiểm y tế.

+ Người đã hiến bộ phận cơ thể.

b) Tại Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với những trường hợp sau:

+ Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế.

+ Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

c) Tại UBND xã với những trường hợp sau:

Điều kiện, thủ tục, nơi cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới - Ảnh 1.

+ Người được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

+ Người được tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế.

d) Tại Doanh nghiệp: Người tham gia bảo hiểm y tế đóng tại doanh nghiệp, nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.

e) Tai Trường học: Học sinh, sinh viên đóng bảo hiểm y tế theo nhà trường, nộp hồ sơ cho nhà trường.

4. Thủ tục, hồ sơ đăng ký khi đổi thẻ cần những gì?

– Người tham gia kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS);

– Đối với người hiến bộ phận cơ thể: Có thêm Giấy ra viện ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”;

– Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn: Bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).

A.Chi