Dự kiến bổ sung ngành nghề thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dự thảo bổ sung thêm một số lĩnh vực ngành nghề chưa được hướng dẫn cụ thể trong Biểu thuế giá trị gia tăng hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ Biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng và Biểu thuế suất thuế thu nhập cá nhân tại dự thảo Thông tư xây dựng Biểu thuế bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo 4 nhóm thuế suất quy định tại Luật và có hướng dẫn chi tiết các lĩnh vực ngành nghề.

Cụ thể Biểu thuế tại dự thảo Thông tư quy định, đối với phân phối, cung cấp hàng hoá sẽ có thêm các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân kinh doanh, có tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng là 1% và thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

Dự kiế700n bổ sung ngành nghề thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng
Sẽ bỏ khái niệm “hộ gia đình” tronng hoạt động kinh doanh

Hiện nay chưa có quy định cụ thể nên đang tạm thời căn cứ các quy định tại pháp luật thuế giá trị gia tăng để hướng dẫn đối với cá nhân. Theo đó các khoản thu nhập này không chịu thuế giá trị gia tăng nên sẽ bất hợp lý trong trường hợp áp dụng đối với cá nhân.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn rõ khoản thu nhập từ các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân kinh doanh, cũng chịu thuế suất thống nhất với hoạt động kinh doanh thương mại.

Dự thảo Thông tư quy định, dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi a, Internet, game, may đo, giặt là, cắt tóc, làm đầu, gội đầu và dịch vụ sửa chữa máy vi tính, sửa các đồ dùng gia đình sẽ có mức thuế giá trị gia tăng là 5% và thuế thu nhập cá nhân là 2%. Dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, dịch vụ ăn uống, dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, ô tô, mô tô, xe máy… có mức thuế giá trị gia tăng là 3% và thuế thu nhập cá nhân là 1,5%…

Đặc biệt tại dự thảo Thông tư mới, Bộ Tài chính không dùng khái niệm “hộ gia đình” vì phạm vi của Thông tư chỉ điều chỉnh đối với hoạt động kinh doanh.

Theo lý giải của Bộ Tài chính, trong bối cảnh hiện nay, các hoạt động kinh doanh của cá nhân không chỉ là mô hình hộ gia đình hoạt động độc lập trong phạm vi hẹp tại nơi sinh sống mà đã phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau như: hợp tác kinh doanh với tổ chức, tham gia trong chuỗi kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên môi trường số, phạm vi hoạt động xuyên biên giới, không có địa điểm kinh doanh cố định.

Ngoài ra, đối với pháp luật thuế điều chỉnh đối với hoạt động kinh doanh của thể nhân thì chỉ bao gồm hai sắc thuế chính là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, còn đối với hộ gia đình nếu không có hoạt động sản xuất kinh doanh thì chỉ có thể thuộc diện chịu thuế sửa dụng đất phi nông nghiệp.

Để bao quát các đối tượng có hoạt động kinh doanh thuộc diện chịu thuế thì tại dự thảo Thông tư mới chỉ quy định phạm vi áp dụng đối với “hộ kinh doanh” và “cá nhân kinh doanh”.

Quang Lộc