FE Credit tăng gấp rưỡi vốn điều lệ

FE Credit vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 11.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit).

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi, bổ sung trên giấy phép của FE Credit về vốn điều lệ là 10.928 tỷ đồng, do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sở hữu 100%.

Tại báo cáo tài chính của VPBank, thời điểm 31/3, vốn điều lệ của FE Credit ở mức 7.328 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp này sẽ tăng vốn thêm 3.600 tỷ đồng, mức tăng 49%.

FE Credit được tăng vốn điều lệ lên gần 11.000 tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh.

Hồi giữa tháng 2, lãnh đạo VPBank kỳ vọng hoàn thành đàm phán bán vốn tại FE Credit cho đối tác trong quý II. Theo đó, quá trình thẩm định FE Credit đã thành công và ngân hàng đang đàm phán với đối tác.

Trường hợp không thể bán vốn FE Credit trong quý II năm nay, VPBank cho biết sẽ xem xét phát hành cổ phiếu công ty tài chính này lần đầu ra công chúng (IPO) vào cuối năm.

Tại thị trường trong nước, FE Credit hiện là công ty cho vay tài chính tiêu dùng có thị phần lớn nhất. Năm 2020, công ty này giải ngân khoảng 63.000 tỷ đồng các khoản vay tiền mặt và vay tiêu dùng qua hình thức trả góp. Đến cuối năm 2020, tổng dư nợ tín dụng của công ty là 66.000 tỷ, trong đó 37% là khách hàng mới.

Trong cả năm vừa qua, công ty này ghi nhận hơn 17.400 tỷ đồng doanh thu. Sau khi trừ các chi phí vận hành và chi phí dự phòng, FE Credit thu về 3.713 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 17% so với năm 2019. Số này tương đương khoảng 28% lợi nhuận hợp nhất toàn ngân hàng.

Trong kế hoạch kinh doanh mới công bố, lãnh đạo VPBank đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận tại ngân hàng mẹ là 20-30% so với số thực thu năm 2020. Tăng trưởng lợi nhuận tại FE Credit cũng dự kiến vào khoảng 20-25%.

Trong đó, tăng trưởng tại FE Credit được thúc đẩy bởi dư nợ cho vay tăng 9-12% và tổng thu nhập hoạt động tăng 14-18%.

Văn Hưng