Giới thiệu chữ ký của Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Văn bản giới thiệu chữ ký được gửi đến các cơ quan, ban ngành Trung ương và đơn vị, sở, ngành của Thành ủy và UBND Hà Nội để biết, liên hệ công tác.

Thành ủy Hà Nội vừa giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 31/3, Bộ Chính trị ban hành quyết định nhân sự tại Thành ủy Hà Nội. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu chức danh và chữ ký của Bí thư Đinh Tiến Dũng đến các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố trong cả nước và các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị thành phố để biết, liên hệ công tác.

Cùng với Bí thư Đinh Tiến Dũng, Phó bí thư Thường trực Nguyễn Thị Tuyến, Thành ủy Hà Nội còn có 3 phó bí thư khác, gồm các ông Chu Ngọc Anh (Chủ tịch UBND Hà Nội), Nguyễn Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND TP) và Nguyễn Văn Phong.

Ông Đinh Tiến Dũng sinh năm 1961, tại Hoa Lư, Ninh Bình. Ông là thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Trước khi về công tác tại Bộ Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng là Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Bộ Xây dựng (1997-2003) và được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho đến năm 2008.

Từ năm 2008 đến 2011, ông Đinh Tiến Dũng lần lượt giữ các chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ông giữ cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước từ năm 2011 đến 2013. Sau đó, ông làm Bộ trưởng Tài chính từ năm 2013 đến tháng 3/2021.

Sơn Hà