Hậu duệ nhà Lý đề nghị tái bổ nhiệm Đại sứ Du lịch

Ông Lý Xương Căn, hậu duệ nhà Lý đảm nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục bày tỏ nguyện vọng được tái bổ nhiệm Đại sứ Du lịch.
Ông Lý Xương Căn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020. Ông Lý Xương Căn nói, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy vậy, ông tin rằng nhất định dịch COVID-19 sớm được không chế và khi Du lịch được hoạt động trở lại thì sau này sẽ có sự cạnh tranh gay gắt với các nước láng giềng nhằm thu hút khách du lịch Hàn Quốc.
“Để công sức và thời gian của chúng ta trong thời gian qua đã giới thiệu hình ảnh Việt Nam với thị trường Hàn Quốc không trở nên uổng phí thì tôi thiết nghĩ, chúng ta cần cần tái bổ nhiệm Đại sứ Du lịch và cố gắng tổ chức các hoạt động của Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc thường xuyên hơn nữa nhằm đảm bảo được lượng Du khách Hàn Quốc đến ngày một phát triển hơn”, ông Lý Xương Căn nêu.
Ông Lý Xương Căn được bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc (2017-2020)
Dịch COVID-19 khiến mục tiêu thu hút 5 triệu lượt khách Hàn Quốc tới Việt Nam không thành. “Nếu được tái bổ nhiệm Đại sứ du lịch và có thể hoạt động trở lại tại Hàn Quốc thì tôi cũng sẽ hiểu rõ được những thế mạnh và khuyết điểm của lĩnh vực Du lịch mà trong thời gian qua chúng ta đã trải qua”, ông nói.
Được biết, ông Lý Xương Căn tự thu xếp chi phí để vận hành Văn phòng Đại diện của Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc trong nhiệm kỳ (2017-2020). Ông mong muốn sau thời gian hoạt động đạt kết quả tốt, để duy trì và mở rộng hoạt động thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch sẽ xem xét các chi phí phát sinh thực tế, hoặc có hướng vận động nguồn kinh phí để tiếp tục hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa; đồng thời, xem xét việc cử cán bộ chuyên trách sang Hàn Quốc để có thể duy trì nhân sự chủ chốt cũng như để phục vụ lâu dài cho công tác xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc.
Trong thư đề nghị gửi Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, ông Lý Xương Căn đưa ra một số hoạt động dự kiến ở vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc như: duy trì và phát triển hoạt động của Văn phòng đại diện Xúc tiến Du lịch của Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc; cập nhật và duy trì trang web bằng tiếng Hàn; thiết kế và in ấn các ấn phẩm quảng cáo du lịch Việt Nam bằng tiếng Hàn cùng nhiều hoạt động khác về quảng bá, xúc tiến nhằm thu hút đông đảo khách Hàn Quốc hơn nữa.
NGUYÊN KHÁNH