Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí bao gồm những gì?

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí
Căn cứ Mục 1.2.2 Điều 6 Chương III về Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 166/QĐ-BHXH, lao động nghỉ hưu hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây.
Trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị
– Sổ BHXH.
– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hoặc quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.
Về hưu là gì và những cách chuẩn bị nghỉ hưu | Sun Life Việt Nam
– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện
Đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian tham gia BHXH gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích), hồ sơ bao gồm:
– Sổ BHXH.
– Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.
– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
– Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) đối với trường hợp đang chấp hành hình phạt mà thời gian bắt đầu tính chấp nhận hình phạt là từ ngày 1/1/2016 trở đi.
– Trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 1/1/1995 đến trước ngày 1/1/2016 thì có thêm bản sao của một trong các giấy tờ sau: Bản sao giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.
– Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp nếu là trường hợp xuất cảnh trái phép trở về.
– Trường hợp mất tích trở về thì có thêm bản sao quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích.
Đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm:
– Quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP (bản chính); trường hợp bị mất giấy tờ trên thì có thêm đơn đề nghị 14-HSB nêu rõ lý do bị mất.
– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
– Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) đối với trường hợp đang chấp hành hình mà thời gian bắt đầu tính chấp nhận hình phạt là từ ngày 1/1/2016 trở đi.
– Trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 1/1/1995 đến trước ngày 1/1/2016 thì có thêm bản sao của một trong các giấy tờ sau: Bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.
– Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp nếu là trường hợp xuất cảnh trái phép trở về.
– Trường hợp mất tích trở về thì có thêm bản sao quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích.
Nơi nộp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí
Theo phụ lục 8 hướng dẫn lập mẫu 12-HSB Quyết định 777/QĐ/BHXH ngày 24/6/2019 quy định, đối với người lao động đang đóng BHXH, đơn vị sử dụng lao động tập hợp, lập hồ sơ, nộp đủ hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH.
Như vậy, địa điểm nộp hồ sơ nghỉ hưu tại cơ quan BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đơn vị người lao động đang tham gia đóng BHXH.
Hoàng Mai