Huế giảm 50% vé tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa

Từ ngày 1/3 đến ngày 31/8/2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ giảm 50% phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Trung tâm quản lý.
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế vừa đưa ra thông báo về việc thực hiện chính sách giảm phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế đối với khách tham quan theo tour. Đây là chính sách kích cầu du lịch và hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành trước tác động của dịch Covid-19.
Cụ thể, phí tham quan theo từng điểm như Hoàng Cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) sẽ là 100.000 đồng đối với người lớn, 20.000 đồng đối với trẻ em; phí tham quan các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định là 75.000 đồng với người lớn và 15.000 đồng đối với trẻ em; phí tham quan các khu di tích: Lăng vua Gia Long; Lăng vua Thiệu Trị; Điện Hòn Chén; Cung An Định là 25.000 đối với người lớn và miễn phí với trẻ em.
Lăng vua Tự Đức
Nếu tham quan theo tuyến, phí tham quan tuyến 3 điểm: Hoàng Cung Huế – Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định sẽ là 210.000 đồng với người lớn và 40.000 đồng đối với trẻ em; phí tham quan tuyến 4 điểm: Hoàng Cung Huế – Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Tự Đức – Lăng vua Khải Định là 265.000 đồng với người lớn và 50.000 đồng với trẻ em; tuyến gộp các điểm di tích (tham quan tất cả các điểm di tích) sẽ là 290.000 đồng đối với người lớn và 55.000 đồng đối với trẻ em.
Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, mức thu phí trên được áp dụng thống nhất cho cả khách quốc tế và khách Việt Nam. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đưa ra một số quy định khi thực hiện chính sách như: Tại các điểm bán vé tham quan di tích, hướng dẫn viên tour cần xuất trình đầy đủ chương trình tham quan, danh sách đoàn có ký xác nhận, đóng dấu của quản lý đơn vị lữ hành để được giải quyết giảm 50% phí tham quan theo quy định. Phải mua đúng số lượng vé (thẻ) theo danh sách thực tế của đoàn. Thời gian sử dụng cho các loại vé (thẻ) thực hiện theo quy định hiện hành.
Thanh Xuân