Kho bạc dự kiến phát hành 350.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2021

Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường…
Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2021 với tổng mức phát hành 350.000 tỷ đồng.
Cụ thể, thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2021, Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng mức phát hành là 350.000 tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).
Được biết, luỹ kế cả năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 330.000 tỷ đồng, hoàn thành vượt 27% kế hoạch ban đầu và 10% kế hoạch điều chỉnh của năm 2020, bỏ xa con số 198.000 tỷ đồng của năm 2019.
Về khối lượng dự kiến trong năm 2021, kỳ hạn 5 năm là 20.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm là 15.000 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm là 120.000 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm là 135.000 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm là 30.000 tỷ đồng; kỳ hạn 30 năm là 30.000 tỷ đồng.
Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.
Trước đó, cơ quan này cũng đã ban hành Công văn số 233/KBNN-QLNQ thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong quý 1/2021. Trong đó, tổng mức phát hành là 100.000 tỷ đồng, tăng mạnh 40.000 tỷ so với mức 60.000 tỷ cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, liên tiếp những phiên gọi thầu gần đây, trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đều “ế ẩm”. Điển hình ngày 24/2, Kho bạc Nhà nước chỉ huy động thành công 635/6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu. Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động được toàn bộ 500 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm huy động được 135/500 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm và 15 năm đấu thầu thất bại.
Hay như, một tuần trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch (từ 1/2 đến 5/2), Kho bạc Nhà nước chỉ huy động được vỏn vẹn 80 tỷ đồng trên tổng số 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu, tức tỷ lệ trúng thầu chỉ 1,3%.
Xa hơn nữa, trong tuần từ 25/1 đến 29/1, sức hấp thụ của thị trường cũng đã có dấu hiệu không tốt khi Kho bạc Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ nhưng cũng chỉ huy động thành công 7.496 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 75%.
Với những phiên giao dịch trên, mặc dù kế hoạch phát hành 100.000 tỷ đồng trong quý 1/2020 nhưng theo Cục Quản lý Ngân quỹ – Kho bạc Nhà nước, đến hết ngày 17/02/2021, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành mới chỉ đạt 26.376 tỷ đồng.
VŨ PHONG