Làm căn cước công dân có cần làm lại sổ bảo hiểm xã hội?

Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
Theo đó, Điều 27 quy định về cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT:
1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng;
2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH.
Cùng đó, Điều 46 quy định về cấp và quản lý sổ BHXH, tại khoản 2 cấp lại sổ BHXH:
1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.
2. Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.
3. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng.
Căn cứ theo quy định trên, trường hợp thay đổi thông tin số chứng minh Nhân dân thay bằng thẻ căn cước không thuộc trường hợp cấp lại sổ. Thông tin số chứng minh Nhân dân là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu, vì vậy không cần phải cấp lại sổ BHXH. Bạn cần nộp mẫu TK1-TS (Bao gồm tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo QĐ 888/QĐ-BHXH) nộp cho cơ quan BHXH Việt Nam để điều chỉnh số chứng minh Nhân dân của bạn trong cơ sở dữ liệu. 

Căn cứ theo quy định, khi làm căn cước công dân không cần làm lại sổ BHXH mà chỉ cần làm tờ khai thay đổi thông tin BHXH để cơ quan BHXH cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu.

Theo Kinh tế & Đô thị