Lệ phí cấp CCCD gắn chíp được giảm đến bao giờ?

Bộ Tài chính vừa ban hành dự thảo Thông tư về mức thu một số khoản phí, lệ phí, trong đó có việc sẽ giảm 50% mức lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip so với mức thu lệ phí nêu tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Cụ thể, chuyển từ chứng minh nhân dân (CMND) 09 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD, lệ phí hết năm 2021 là 15.000 đồng, từ 1/1/2022 là 30.000 đồng.
Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không dùng được; thay đổi họ, tên, chữ đệm; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán… lệ phí là 25.000 đồng, từ năm 2022 là 50.000 đồng.
Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất; khi trở lại quốc tịch Việt Nam, lệ phí hết năm 2021 là 35.000 đồng; từ năm 2022 là 70.000 đồng.
giam le phi cap cccd gan chip den bao gio
Cũng theo dự thảo Thông tư trên, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB cũng chỉ bằng 80% mức thu nêu tại phần I Biểu mức thu phí, lệ phí kèm Thông tư 25/2021/TT-BTC từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Cụ thể, lệ phí cấp hộ chiếu mới hết năm 2021 là 160.000 đồng; từ 2022 là 200.000 đồng.
Lệ phí cấp hộ chiếu lại do hỏng hoặc bị mất hết năm 2021 là 320.000 đồng; năm 2022 là 400.000 đồng.
Lệ phí cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự hết năm 2021 là 80.000 đồng, từ năm 2022 là 100.000 đồng.
Lệ phí cấp tem AB từ nay đến hết năm 2021 là 40.000 đồng, năm 2022 là 50.000 đồng.
Lệ phí giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc, từ nay đến cuối năm 2021 là 40.000 đồng; sang năm 2022 là 50.000 đồng.
Lệ phí cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang công tác, du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam là 40.000 đồng từ nay đến hết năm 2021; từ năm 2022 là 50.000 đồng.
Mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Theo bộ Tài chính, việc ban hành dự thảo Thông tư về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.
Hoàng Yên (T/h)