4 chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng với Ngân hàng Nhà nước

Tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Ngân hàng Nhà nước cần rà soát công việc, xác định những việc trọng điểm và cấp bách để xử lý, phải có kết quả trong vòng 3-6 tháng tới. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Ảnh: VGP
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá việc Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nước thao túng tiền tệ vừa qua là nỗ lực lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tiếp xúc ngoại giao và sự làm việc tích cực, trách nhiệm của một số bộ ngành, nhất là Ngân hàng Nhà nước, để Mỹ có đánh giá phù hợp liên quan đến vấn đề tiền tệ của Việt Nam. 
Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Mỹ  trong tổng thể Kế hoạch hành động để hướng đến cán cân thương mại hài hoà bền vững giữa hai nước.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước rà soát công việc, xác định những việc trọng điểm và cấp bách để xử lý, đảm bảo phải có sản phẩm trong vòng 3-6 tháng tới.
“Lựa chọn một số việc ưu tiên làm trước, việc khó phức tạp cân nhắc kỹ lưỡng tìm giải pháp phù hợp, xử lý có hiệu quả, những việc chưa có quy định hoặc đã có quy định những vượt quá thực tiễn thì mạnh dạn đề xuất làm thí điểm vừa làm vừa rút kinh nghiệm mở rộng dần. Thực hiện từng bước chắc chắn, không cầu toàn, không nóng vội, tinh thần có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm”, Thủ tướng nhấn mạnh trong chỉ đạo đối với Ngân hàng Nhà nước. 
Về điều hành tín dụng, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tổng hợp, phân tích dữ liệu để có đánh giá nhằm kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro như tín dụng bất động sản và chứng khoán. 
“Đối với tín dụng vào bất động sản cần quản lý đảm bảo dòng vốn vào tín dụng phục vụ nhu cầu tiêu dùng bất động sản thực sự của người dân, tránh đầu cơ. Về lâu dài cần có giải pháp căn cơ, phát triển thị trường tài chính đảm bảo ổn định, lành mạnh và cân bằng giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn để giảm sức ép cung ứng vốn từ hệ thống tổ chức tín dụng, đáp ứng nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn của nền kinh tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Còn đối với lĩnh vực tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước hành động quyết liệt nhưng chắc chắn trên nguyên tắc đảm bảo an toàn hệ thống, an toàn tiền gửi của người dân, phối hợp các bộ ngành tạo cơ chế phù hợp thu hút nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia tái cơ cấu đảm bảo hiệu quả. 
“Cần có giải pháp trước mắt và lâu dài trong việc xử lý nợ xấu đảm bảo tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ”, Thủ tướng chỉ đạo.
Đối với lĩnh vực cung ứng dịch vụ, Thủ tướng cho rằng cần đảm bảo ứng dụng công nghệ hiện đại thích ứng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0 trong lĩnh vực tài chính. 
Do đó, Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các bộ ngành hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo điều kiện, môi trường cho các sản phẩm mới, sản phẩm sáng tạo công nghệ được áp dụng để góp phần phát triển nền kinh tế số.
Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước làm việc với các bộ ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ tăng vốn đối với các ngân hàng thương mại nhà nước, tạo môi trường, điều kiện để các ngân hàng tăng tính cạnh tranh và hội nhập quốc tế để người dân được hưởng tiện ích và dịch vụ tương đương các nước trong khu vực.
Đối với công tác tổ chức cán bộ, Thủ tướng nhấn mạnh Ngân hàng Nhà nước cần đảm bảo xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
Thủ tướng yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ để cán bộ công chức, viên chức, phát huy cao nhất dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, chống tham nhũng, tiêu cực… Đồng thời, tăng cường kỷ luật kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, phát huy tính tự lực tự cường vươn lên từ ” bàn tay khối óc” của ngành.
TIẾN DŨNG