Năm 2021, Hà Nội sẽ có 25 – 30 sản phẩm công nghiệp chủ lực

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội năm 2021.
Theo đó, TP đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2021 – 2025 tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, khả năng tham gia sâu và đóng góp giá trị gia tăng cao vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, tác động lan tỏa cao đến các ngành sản xuất và kinh tế khác, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường.
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp chủ lực TP, thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội với doanh nghiệp của các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài. Thu hút sự tham gia của 20 – 25 doanh nghiệp với 25 – 30 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực TP năm 2021. Phấn đấu 100% các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của TP; giá trị sản xuất của các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực TP tăng 10 – 12% so với năm 2020, đóng góp 35 – 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn TP, 15% tổng kim ngạch xuất khẩu TP.
Sản phẩm gốm sứ Viglacera được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội
Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND TP triển khai các nhóm nhiệm vụ: Xét chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực TP; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế chính sách cho phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực. 
Đồng thời, giao trách nhiệm cho từng sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện. Trong đó, Sở Công Thương (cơ quan thường trực) chủ trì thực hiện kế hoạch bảo đảm đạt mục tiêu, kết quả đề ra, không trùng chéo. Cùng với đó, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng chính sách, giải pháp hỗ trợ cho các doanh, nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực phù hợp với tình hình thực tế và phát triển nhanh, bền vững; sửa đổi tiêu chí xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực TP; tổng hợp, tham mưu, trình UBND TP theo quy định.
Sản xuất bóng đèn Rạng Đông – một trong những sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội
Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Đàm Tiến Thắng, dự kiến, trong giai đoạn 2021 – 2025, UBND TP Hà Nội sẽ công nhận 150 – 180 sản phẩm công nghiệp chủ lực. Hàng năm, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực đóng góp 40 – 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn TP, 20 – 22% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn TP.
Các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực được tham gia và thụ hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ của TP như: Tuyên truyền quảng bá, tôn vinh sản phẩm; ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến, khuyến công, hỗ trợ phát triển khoa học – công nghệ, phát triển nguồn nhân lực của TP; được sử dụng logo của Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực phục vụ các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong các hoạt động của doanh nghiệp…
“Việc được công nhận và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp chủ lực đã góp phần tăng giá trị thương hiệu, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển bền vững. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành của TP với các doanh nghiệp trong quá trình phát triển đi lên” – ông Đàm Tiến Thắng nhấn mạnh.
LÊ NAM