Nâng cao nhận thức khi tham gia bầu cử

Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại các tỉnh Lâm Đồng và Kon Tum để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo, thời gian qua, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã triển khai kịp thời các nội dung công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tiến độ, quy trình. Bên cạnh đó, TP Đà Lạt đã trang bị 654 tài liệu về Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, 54 đĩa CD hỏi đáp về bầu cử, cấp phát 50 ngàn tờ rơi đến từng gia đình, lắp đặt pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền đa dạng về nội dung bầu cử, tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình, cơ quan báo, đài tỉnh về bầu cử… góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân về thực hiện bầu cử lần này.

Ghi nhận và đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị, trong thời gian tới Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Lạt tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến, tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, thành phố, xã phường nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, cần tập trung tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 diễn ra theo đúng kế hoạch và chu đáo.

Trước đó, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cùng Đoàn công tác cũng đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Kon Tum.

Được biết, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định thành lập 2 ban bầu cử tại 2 đơn vị bầu cử ĐBQH của tỉnh, 13 ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; số ĐBQH được bầu là 6 đại biểu; tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu là 51 đại biểu; đã thành lập 83 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 624 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.  

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử tại tỉnh được thực hiện đúng quy trình, quy định; hiện tại, không có trường hợp nào tự ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh. Đến ngày 19/3/2021, Ủy ban Bầu cử các cấp đã chuyển danh sách những người ứng cử và hồ sơ cho Ủy ban MTTQ cùng cấp để tổ chức hiệp thương lần thứ hai, với tổng số danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV là 10 người; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 85 người; ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện 586 người; ứng cử đại biểu HĐND cấp xã 4.165 người, đạt 100%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho rằng, từ nay đến ngày bầu cử 23/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum cần tiếp tục triển khai tốt việc chỉ đạo các địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền để nhân dân hiểu về quyền, trách nhiệm và sự dân chủ trong việc tham gia bầu cử; đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát, công khai về danh sách, nhân thân người ứng cử đảm bảo đúng các quy định, cũng như danh sách cử tri ở các tổ bầu cử được thực hiện niêm yết công khai cho nhân dân biết và tham gia đúng thành phần.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị cần tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra, giám sát ý kiến của cử tri; làm tốt công tác hiệp thương lần thứ 3 và tham gia tổ chức bầu cử trên địa bàn đảm bảo an toàn, đúng quy định.  

TIẾN ĐẠT – VĂN DŨNG