Ngày Sức khỏe thế giới: 10 vấn đề sức khỏe toàn cầu trong năm 2021

0 1.878
Dịch COVID-19 đe dọa sẽ cản trở những tiến bộ về sức khỏe trên toàn cầu đã đạt được trong 2 thập kỷ qua nên bước vào năm 2021, các quốc gia trên toàn thế giới cần phải tiếp tục chiến đấu với dịch này.
TTXVN