Những trường ĐH tiếp tục học trực tuyến

Do diễn biến của dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, các trường đại học trước đó thông báo học trực tuyến đến ngày 9/5 đã phải quyết định tiếp tục kéo dài thời gian học trực tuyến.
Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp vừa có thông báo về việc giảng dạy, học tập và làm việc tuần từ 10/5 đến 22/5. Theo đó, tiếp tục triển khai giảng dạy trực tuyến đúng theo thời khóa biểu của học kỳ II. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc hằng ngày báo cáo sĩ số sinh viên, tình hình giảng viên và sinh viên lên lớp, tình hình sức khỏe của sinh viên các lớp.
Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng vừa có thông báo tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Các học phần thực tập thực tế, thực hành tại phòng thí nghiệm tiếp tục được tạm dừng trong thời gian này.
Học sinh Trường THPT Chuyên KHTN thực hiện theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội. Đồng thời Trường THPT Chuyên KHTN căn cứ tình hình thực tiễn để triển khai các nội dung phù hợp, đảm bảo chương trình đào tạo chung.
Cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ thông điệp 5K của Bộ Y tế; khai báo y tế đầy đủ, trung thực theo quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ từ các địa phương khác về Hà Nội và thực hiện các nội dung theo yêu cầu của trường về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường.
Trường ĐH Thương mại trước đó quyết định cơ sở tại Hà Nam học trực tuyến đến hết học kỳ II, còn cơ sở tại Hà Nội đến ngày 9/5. Tuy nhiên, trường vừa có thông báo toàn trường (cả hai cơ sở) học trực tuyến đến hết học kỳ II. Thi kết thúc học kỳ đối với ĐH chính quy và các chương trình liên kết quốc tế, tổ chức thi học phần theo phương thức trực tuyến. Đối với Đại học vừa làm vừa học, liên thông, bằng 2 và sau ĐH sẽ tùy thuộc tình hình thực tế và kế hoạch học tập được xây dựng,điều chỉnh lịch thi, lựa chọn phương thức tổ chức thi (trực tiếp hoặc trực tuyến) phù hợp; đồng thời, thông báo cụ thể cho người học và các bộ phận có liên quan trước khi tổ chức thi ít nhất 1 tuần.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa có thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 10/5 đến 22/5 gửi đến sinh viên và các đơn vị toàn trường.
Ban Giám hiệu trường ĐH Bách khoa Hà Nội yêu cầu tất cả cán bộ viên chức, người học và các đơn vị toàn Trường tiếp tục dạy và học lý thuyết, bài tập ở hình thức trực tuyến trên MS Teams từ ngày 10/5 cho đến ngày 22/5.
Tiếp tục tạm hoãn thí nghiệm, thực hành, thi kết thúc học phần, kiểm tra giữa kỳ (K65) cho đến khi có thông báo mới từ Phòng Đào tạo.
Học viên cao học, nghiên cứu sinh được thực hiện lịch bảo vệ luận văn, luận án ở hình thức trực tiếp theo kế hoạch với điều kiện đảm bảo nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế. Trong trường hợp bất khả kháng, riêng học viên cao học có thể tổ chức bảo vệ trực tuyến với sự đồng ý của Viện chuyên ngành và Phòng Đào tạo.
Ngày 2/5, trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải đã phát hành Thông báo về việc “Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch COVID-19”, theo đó sinh viên, học viên toàn trường học tập trực tuyến đến hết ngày 7/5.
Tuy nhiên, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Để đảm bảo sức khỏe của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên và cộng đồng, trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải thông báo tiếp tục kéo dài thời gian giảng dạy và học tập trực tuyến đến khi Nhà trường có thông báo mới. Giờ giảng dạy trực tuyến là giờ giảng dạy chính thức theo thời khoá biểu đang thực hiện và phải đáp ứng đầy đủ điểu kiện đảm bảo chất lượng dạy học (ưu tiên hệ thống MSTeams).
Các trường ĐH khác trên địa bàn Hà Nội trước đó đều thông báo học trực tuyến từ ngày 4/5 đến khi có thông báo mới. Riêng trường ĐH Y Hà Nội, sinh viên toàn trường vẫn học trực tiếp bình thường từ ngày 4/5.