Quỹ hưu trí tư nhân đầu tiên tại Việt Nam

Quỹ hưu trí tư nhân sẽ tạo ra nguồn vốn nhàn rỗi dài hạn để đầu tư trở lại nền kinh tế thông qua thị trường vốn.
Công ty quản lý tiền tệ Dragon Capital VietFund Management, có trụ sở tại TP.HCM vừa ra mắt phương tiện tiết kiệm hưu trí đầu tiên của khu vực tư nhân tại Việt Nam.
Với các ưu đãi thuế của chính phủ cho người lao động và người sử dụng lao động, kế hoạch đóng góp cung cấp cho người tiết kiệm 3 lựa chọn quỹ. Lựa chọn 1 là tỉ lệ phân chia 50-50 rủi ro tương đối cao giữa cổ phiếu và trái phiếu. Lựa chọn 2 là hỗn hợp 65% trái phiếu và 35% cổ phiếu. Lựa chọn 3 là 80% trái phiếu thận trọng và 20% cổ phiếu hỗn hợp.
Tiền tiết kiệm có thể được miễn thuế khi đến tuổi nghỉ hưu, hiện tại là 62 đối với nam và 60 đối với nữ.
Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số thuận lợi và độ tuổi trung bình còn thấp, việc phát triển các chương trình hưu trí được thực hiện theo hướng đa dạng hóa nguồn lực, giảm gánh nặng đối với ngân sách nhà nước và xã hội nhằm đảm bảo tính bền vững của hệ thống. (Ảnh minh họa nguồn Internet)
Chủ tịch điều hành kiêm đồng sáng lập Dragon Capital VietFund Management, ông Dominic Scriven cho biết các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam đã thành công trong việc bán các sản phẩm tiết kiệm nhưng những dịch vụ được quản lý chặt chẽ đó hầu như chỉ đầu tư vào chứng khoán chính phủ.
Hiện, dân số Việt Nam khoảng 96 triệu người. Với 20% dân số Việt Nam được dự báo sẽ nghỉ hưu vào năm 2030 và 30% nghỉ hưu vào năm 2050, việc sử dụng tiền tiết kiệm tư nhân để bổ sung cho kế hoạch lương hưu duy nhất hiện tại là Quỹ An sinh Xã hội Việt Nam, với chỉ khoảng 10 triệu người đóng góp là một ưu tiên, ông Dominic Scriven chia sẻ.
Với 25 năm kinh nghiệm trong việc quản lý Quỹ tại Việt Nam, ông Dominic Scriven cho biết: Công ty Dragon đã hợp tác với các cơ quan quản lý địa phương trong nhiều năm để nỗ lực chuyển các khoản tiết kiệm tư nhân vào các quỹ hưu trí. Đầu năm nay, Dragon đã nhận được giấy phép “kế hoạch bổ sung tự nguyện” đầu tiên của Việt Nam.
Đối với Dragon, công ty đã tập trung vào việc cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức ở nước ngoài tiếp xúc với cổ phiếu và trái phiếu Việt Nam, việc chào bán quỹ hưu trí mới giúp “mở rộng tầm nhìn của chúng tôi từ việc hoàn toàn tập trung vào các tổ chức nước ngoài sang thực sự nhìn vào thị trường trong nước”, ông Scriven nói.
Hiện, Dragon Capital VietFund Management giám sát khoảng 4,5 tỉ USD tài sản được quản lý.
Minh Duy