Sử dụng hơn 41.000 công trình hầm biogas trong chăn nuôi