Sương mù làm gia tăng ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Sáng 8-3, trời âm u, sương mù bao phủ Hà Nội đã làm gia tăng ô nhiễm chất lượng không khí. Nhiều khu vực chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức kém và xấu, cao nhất là 156-159.
HOÀNG VĂN