Thời hạn sử dụng CCCD khi chuyển từ mã vạch sang gắn chip

Thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn hai năm trước một trong ba độ tuổi phải đổi lại thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo
Với quy định này, khi đủ 40 tuổi thì công dân phải làm thủ tục cấp đổi thẻ CCCD. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 21 Luật CCCD quy định trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn hai năm trước một trong ba độ tuổi quy định trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.
Việc chuyển từ thẻ CCCD có mã vạch sang thẻ CCCD gắn chip được xem là cấp đổi thẻ.
VÕ PHẠM