Thuê chuyên gia nước ngoài về làm việc, cần những thủ tục gì?

Thứ nhất, điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam:
Theo Điều 152 Bộ luật Lao động 2019 quy định về điều kiện người sử dụng lao động được tuyển dụng, sử dụng người lao động là người nước ngoài trong trường hợp:
– Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
thanh-lap-khu-cong-nghiep.jpg
– Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Nhà thầu trước khi tuyển và sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải kê khai cụ thể các vị trí công việc, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc, thời gian làm việc cần sử dụng lao động nước ngoài để thực hiện gói thầu và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Như mong muốn của bạn là bạn mời chuyên gia nước ngoài về làm việc tại Việt Nam thì bạn cần xác định rõ doanh nghiệp bạn tuyển người lao động này cho vị trí nào, sự cần thiết của chuyên gia này và trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp phép.
Thứ hai, điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
Tại điều 151 Bộ luật lao động năm 2019 đã quy định trường hợp người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt nam khi có đủ các điều kiện sau:
– Là người đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có chuyên môn tay nghề phù hợp,
– Là người không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt, chưa được xóa án tích theo pháp luật nước ngoài và Việt Nam
Ngoài ra cần phải có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Điều 154 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020.
Mặt khác, người nước ngoài muốn xin giấy phép lao động tại Việt Nam thì cần có lý lịch tư pháp. Điều kiện để cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài như sau:
– Trường hợp người nước ngoài chưa nhập cảnh Việt Nam hoặc đã nhập cảnh nhưng chưa đủ 06 tháng thì cần xin lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch. Pháp luật của mỗi nước không giống nhau nên quy định cơ quan cấp lý lịch tư pháp là khác nhau.
– Đối với người nước ngoài đã tạm trú tại Việt Nam trên 06 tháng thì thủ tục xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài là một hoạt động bắt buộc đối với người nước ngoài đã và đang cư trú ở Việt Nam. Người nước ngoài có thể làm thủ tục xin lý lịch tư pháp tại Sở Tư Pháp tỉnh, thành phố nơi mà người nước ngoài đang tạm trú.
Như vậy, khi đủ các điều kiện trên thì Khi đầy đủ các yếu tố trên thì để người lao động nước ngoài có thể làm việc tại công ty bạn thì cần được cấp giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Lưu ý: đối với người lao động là người nước ngoài ở Việt Nam thì giấy phép chỉ có thời hạn trong vòng 02 năm và gia hạn thêm tối đa là 02 năm. Do đó, bạn cần cân nhắc kỹ và xác định tính chất của công việc trước khi tuyển dụng và xin cấp phép.
Thứ ba, trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
Theo quy định tại thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử như sau:
– Người sử dụng lao động đăng ký tài khoản tại cổng thông tin điện tử nêu trên và nộp hồ sơ bằng tài khoản đã lập, trong thời hạn ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài;
– Trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài hợp lệ, cơ quan chấp thuận sẽ gửi kết quả qua thư điện tử của người sử dụng lao động. Nếu hồ sơ nộp chưa hợp lệ, cơ quan chấp thuận sẽ ra thông báo chỉnh sửa.
– Sau khi có chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hồ sơ bản gốc cho cơ quan chấp thuận. Trong thời hạn 08 giờ cơ quan nhận được bản gốc hồ sơ, cơ quan chấp thuận sẽ trả bản gốc kết quả chấp thuận cho người sử dụng lao động.
*Hồ sơ cần chuẩn bị:
– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động;
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền tại Việt Nam (phải có giá trị dưới 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
– Lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng kể tính đến ngày nộp hồ sơ;
– Văn bản chứng minh trình độ phù hợp với công việc là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật: bằng cấp, xác nhận kinh nghiệm từ công ty khác…;
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu;
*Thời hạn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền: 07 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
– Nộp hồ sơ qua mạng, thời hạn trả kết quả là 05 ngày. Cơ quan chấp thuận sẽ cấp Giấy phép lao động nếu hồ sơ hợp lệ hoặc ra thông báo chỉnh sửa hồ sơ nếu có sai sót. Sau khi nhận được Giấy phép lao động qua thư điện tử, người sử dụng lao động sẽ nộp bản gốc hồ sơ cho cơ quan cấp phép và nhận bản gốc giấy phép lao động.
Thanh Lam