Thượng tướng Phan Văn Giang làm Bộ trưởng Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang – Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – vừa trở thành Bộ trưởng sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm.

Sáng 8/4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ, trong đó có 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ông trở thành người kế nhiệm đại tướng Ngô Xuân Lịch giữ cương vị này.

Thượng tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Là tiến sĩ Khoa học quân sự, suốt quá trình công tác của ông Giang đều gắn liền với con đường binh nghiệp.

Thượng tướng Phan Văn Giang được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Thuận Thắng.

Ông lần lượt trải qua nhiều vị trí, cấp bậc trong quân đội, từ trung đội trưởng cho đến sư đoàn trưởng.

Năm 2008, ông Giang giữ cương vị Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 rồi làm Tư lệnh Quân đoàn 1 hai năm sau đó. Lúc này, ông mang quân hàm thiếu tướng. Năm 2011, ông Giang là Phó tổng Tham mưu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng.

Ba năm sau, ông trở thành Tư lệnh Quân khu 1, mang quân hàm trung tướng.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng XII, ông được bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và đảm đương cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 3 tháng sau đó.

Một tháng sau, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lúc này ông vẫn đang là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 9/2017, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Thời điểm này, ông Giang là thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra hồi tháng 1, ông Giang được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị.

Với việc kiện toàn chức danh Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo bộ này gồm Bộ trưởng – thượng tướng Phan Văn Giang và 8 thứ trưởng, gồm: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thượng tướng Trần Đơn, thượng tướng Bế Xuân Trường, thượng tướng Lê Chiêm, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, trung tướng Vũ Hải Sản, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, thượng tướng Lê Huy Vịnh và thượng tướng Võ Minh Lương.

Hoài Thu