TPBank sắp phát hành 100 triệu cổ phiếu

Theo đó, TPBank dự kiến phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, qua đó, tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng lên gần 11.717 tỷ đồng.
Số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Với số vốn tăng thêm, TPBank dự kiến đầu tư vào cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ và mở rộng mạng lưới; đồng thời bổ sung nguồn vốn hoạt động, vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn…
TPBank sap phat hanh 100 trieu co phieu tang von len 11.717 ty dong
Kế hoạch tăng vốn này đã được ĐHĐCĐ thường niên của TPBank thông qua vào ngày 23/4.
Cũng tại Đại hội, cổ đông TPBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế 5.800 tỷ, tăng 32% so năm 2020.
Cụ thể, tổng tài sản tăng 21% lên 250.000 tỷ đồng. TPBank cũng sẽ tăng vốn từ 10.717 tỷ lên 11.717 tỷ đồng, tức tăng thêm 9%. Tổng huy động tăng 20% lên 221.893 tỷ đồng.
Dư nợ cho vay và trái phiếu tăng 25% lên 165.434 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Ngân sách hoạt động của HĐQT dự trù là hơn 22 tỷ đồng, cao hơn 26% so mức 17,8 tỷ của năm 2020.
Trong năm nay, ngân hàng kế hoạch không chia cổ tức mà sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để mở rộng hoạt động kinh doanh.
Anh Nhi