Trước ngày 5/4, hoàn thành lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và 6

Các cơ sở giáo dục đào tạo đang gấp rút chuẩn bị để sớm hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6 theo đúng quy định.

Sớm lựa chọn sách giáo khoa phù hợp

Theo đó, năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 2 và lớp 6 trên bắt đầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với chương trình và sách giáo khoa (SGK) mới.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo các sở giáo dục và đào tạo phải tham mưu UBND cấp tỉnh, TP ban hành quyết định thành lập hội đồng lựa chọn SGK, tổ chức lựa chọn SGK theo quy trình tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26-8-2020 “Quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. Các Sở Giáo dục và đào tạo phải hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6 vào trước ngày 5/4/2021.

Giờ học của học sinh một trường Tiểu học ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Những ngày gần đây, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại một số địa phương.

UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. Hai nhóm tiêu chí chính trong việc tổ chức lựa chọn SGK được UBND TP quy định gồm: Tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương; tiêu chí phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Các nhà trường trên địa bàn TP đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên tìm hiểu, nghiên cứu sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục với mục tiêu bảo đảm đúng quy trình, bám sát các tiêu chí nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bà Nguyễn Thanh Hà – Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long (Ba Đình) cho biết: Chuẩn bị triển khai chương trình, SGK lớp 6, nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, dự báo những thuận lợi, khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình. Trong năm 2020, cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán đã hoàn thành chương trình tập huấn mô đun 1,2,3. Trường chủ động thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Bà Thanh Hà mong muốn TP sớm công bố kết quả chọn SGK để các nhà trường chủ động tập huấn giáo viên, tiếp tục bồi dưỡng giáo viên ở các mô-đun tiếp theo; tổ chức tập huấn SGK mới trong thời gian sớm nhất để nhà trường tổ chức dạy thử nghiệm trước khi bước vào năm học mới. Ngoài ra, UBND quận sớm phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị dạy học bổ sung cho chương trình lớp 6 mới.

Hà Nội đã tập huấn hàng chục nghìn giáo viên

Theo đại diện Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình (Hà Nội), các trường học trên địa bàn quận đã bố trí đội ngũ giáo viên đảm bảo về số lượng và chất lượng đảm nhiệm dạy lớp 2, lớp 6 năm 2021-2022 và tiến hành tập huấn. 100% giáo viên đã được đánh giá hoàn thành chương trình tập huấn của Bộ Giáo dục và đào tạo. UBND quận đã có kế hoạch bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6.

Vị này mong muốn Sở Giáo dục và đào tạo sớm ban hành kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán để Phòng có kế hoạch bồi đưỡng đại trà.

Được biết, Sở Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục và Đại học Sư phạm cử cán bộ quản lý cốt cán và giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạoT. Theo đó, Sở đã tổ chức tập huấn cho hơn 30 nghìn giáo viên tiểu học, hơn 42 nghìn giáo viên THCS và 20 nghìn giáo viên THPT về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình giáo dục phổ thông từng bộ môn.

Năm học 2021-2022, 100% giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 tham gia bồi dưỡng hướng dẫn sử dụng SGK các môn học/hoạt động giáo dục (đã được lựa chọn) với hình thức là trực tuyến kết hợp trực tiếp.

 

Hùng Tâm