Văn Miếu Quốc Tử Giám đông khách xin chữ đầu năm

Sáng mùng 2 Tết,  Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã có rất đông người dân đến thăm quan và  xin chữ đầu năm. Người dân đều được kiểm tra thân nhiệt và tuân thủ đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19.

Văn Miếu Quốc Tử Giám đông khách xin chữ đầu nămRất đông người dân xếp hàng chờ vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Khách tham quan được kiểm tra thân nhiệt

Văn Miếu Quốc Tử Giám đông khách xin chữ đầu nămTất cả khách tham quan đều tuân thủ việc đeo khẩu trang

Văn Miếu Quốc Tử Giám đông khách xin chữ đầu nămCác khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế được để nơi dễ quan sát

Văn Miếu Quốc Tử Giám đông khách xin chữ đầu năm

Văn Miếu Quốc Tử Giám đông khách xin chữ đầu năm

Văn Miếu Quốc Tử Giám đông khách xin chữ đầu năm

Văn Miếu Quốc Tử Giám đông khách xin chữ đầu năm

NH