Việt Nam lần đầu lọt nhóm kinh tế có ‘Chỉ số tự do kinh tế trung bình’

 Với 61,7 điểm, Việt Nam lần đầu tiên lọt nhóm nền kinh tế có “Chỉ số tự do kinh tế ở mức trung bình,” trở thành nền kinh tế tự do đứng thứ 90/178 nền kinh tế trong bảng xếp hạng năm 2021.

Chuyên trang crypto: Liquidity Mining Blog

TTXVN