Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân giảm bớt khó khăn vượt qua đại dịch, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định giảm đồng loạt lãi suất tiền vay cho toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của khách hàng trong thời gian 3 tháng từ ngày 22-2 đến 22-5.

Cụ thể, đối với khách hàng doanh nghiệp, giảm tới 10% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho các khách hàng bị ảnh hưởng tiêu cực mức độ mạnh bởi dịch Covid-19. Giảm tới 5% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho các khách hàng còn lại bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đối với khách hàng cá nhân, giảm lãi suất 0,2%/năm cho các khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất, kinh doanh trước ảnh hưởng của dịch.

Tổng số khách hàng được giảm lãi suất là 105.000 khách hàng với quy mô tín dụng là 350 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 40% dư nợ của Vietcombank.

Hà Linh