95% công nhân tại các khu công nghiệp đã đi làm

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ngày 2-3, cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư đăng ký tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội đạt 113 triệu USD (gấp 13 lần so với cùng kỳ năm 2020). Hiện, đã có 663 dự án đăng ký, hoạt động, trong đó có 343 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với vốn đăng ký trên 6,2 tỷ USD.
Tính đến nay, toàn bộ các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại và tỷ lệ công nhân làm việc đạt khoảng 95% (khoảng 152.000 lao động), trong đó lao động nước ngoài khoảng 1.180 người. Đến hết tháng 2-2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã cấp 43 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp; cấp 4 giấy phép xây dựng công trình và dự án; xác nhận điều chỉnh bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cho 2 dự án…
THANH HẢI