Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thêm thứ trưởng

Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế Nguyễn Thị Bích Ngọc được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 28/4 ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ảnh: MPI.

Bà Ngọc sinh năm 1971, quê quán tỉnh Nghệ An. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Ngọc từng đảm nhiệm các chức vụ Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vụ Quản lý các khu kinh tế nơi bà Ngọc làm lãnh đạo trước khi được bổ nhiệm là đơn vị giúp Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khu kinh tế bao gồm khu công nghiệp, khu chế xuất và các loại hình khu kinh tế tương tự khác trừ khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao.

Đây cũng là đầu mối giúp Bộ trưởng nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, pháp luật và theo dõi các vấn đề phát sinh liên quan đến xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Sau khi kiện toàn nhân sự, ban lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và các Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung, Võ Thành Thống, Trần Quốc Phương, Trần Duy Đông, Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Minh Liêm